Tag: sardar ali takkar ghani khan

Har sa da Rab - Za Yo makham la raghale yum - Ghani Khan - Fayaz Kheshgi