Tag: rashid khan singer

Sta Khatuna tol zama sar ta praatha di - Ghani Khan - Rashid Ahmad Khan