Tag: Ghani Khan pooetry

Adab de Darke Kam - Ghani Khan - Fayaz Kheshgi