Tag: Fazal Wahab Dard New Song

Khudai ba Khair ki ta raza khabara oka - Fazal Wahab Dard