Tag: fayaz kheshgi

Kha da Us da Ghani Waora - Pa Safa Saada Pukhto ke | Ghani Khan Poetry | Fayaz Kheshgi Live Song