Sidra: Speena Spogmai yam – 2011-10-28 13:37:36
source


20 responses to “Sidra: Speena Spogmai yam – 2011-10-28 13:37:36”

  1. Hpla ba da dalagano barwagano na sam kar na kigy kho bus pa social media Facebook YouTube etc.. bndi ba comments kai zan na ba e molan jor kari e wai puhto om osharmola 1 sa bal sa konyano rumbe zan Sam ka bya bal pasi Ghalat comment kawai

    Der kha nice bacha khani pakar da✔✔

  2. Damtob ,behayatob,harama gata,sok che warta naast de da stargo zena kai,sok che intezam kai ,sok che zaai warkai,yol ps gunah ke barabar sharik de,Da de khaze ba hum plar,wror aw khawan ve aw wayee che os Daa rarasedali da sa kamai nishta.

  3. da bacha khan di da pra jail ta tali wo. ? pakar kho da wo chi khudai khidmat gar wrta lopata acholi wa di tor sari ta..afsos Baba Khan bm sa wai 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *